Czym jest organizacja esportowa?

Dzisiejszy poradnik dotyczy definicji organizacji esportowej. W ostatnim czasie można było zauważyć, że wielu graczy ma problem z określeniem czym dokładnie jest organizacja esportowa. W polskim prawie nie istnieje żadna definicja tego magicznego tworu. W sumie nie ma się czemu dziwić, że wiele osób ma więc swoją definicję, która nie zawsze jest poprawna. Podejście do pojmowania organizacji esportowej, jest także związane z chęcią rejestracji własnej działalności, ukierunkowanej pod kątem rywalizacji w grach multiplayer (tym jednak z wiadomych przyczyn, nie będziemy się zajmować w tym tekście).

 

Definicja organizacji w środowisku esportowym

Posiłkując się jednak samą definicją organizacji oraz głównymi celami jakie powinna ona spełniać w esporcie (może spełniać, ale nie musi), jesteśmy w stanie określić w przybliżeniu, o co w tym dokładnie chodzi.

Organizacja[1] zgodnie z definicją znalezioną na jednej z popularnych stron:

Organizacja jest ustrukturalizowanym, czyli uporządkowanym w pewien sposób systemem (całością) złożonym z czterech podstawowych elementów (podsystemów):

1. Celów realizowanych przez organizację i wynikających stąd konkretnych zadań.

2. Ludzi wraz z ich indywidualnymi i zbiorowymi dążeniami i wzorcami zachowania.

3. Wyposażenia materialno-technicznego i technologicznego oraz określonych zasad posługiwania się nim.

4. Formalnej struktury, czyli przyjętych zasad podziału zadań i odpowiedzialności za nie, władzy i związanej z nią odpowiedzialności oraz informacji.

Cele – tutaj chyba nie trzeba tego zbytnio komentować, bo głównym celem jest ZAWSZE utrzymanie się organizacji na rynku esportowym oraz promowanie: drużyn, inicjatyw/projektów esportowych, a także zapewnienie podstawowych środków na funkcjonowanie organizacji. Należy tutaj zauważyć, że płacenie graczom, nie należy do celów (w dalszej części trochę to rozwinę).

Ludzie – zapewnienie odpowiedniej kadry organizacyjnej, która dzięki pracy nad projektem oraz szkoleniom, będzie w stanie rozwijać się i realizować wyżej wspomniane cele.

Wyposażenie – znowu chodzi tutaj o podstawowe urządzenia (mogą one być także wirtualne), które pozwolą organizacji na osiąganie zamierzonych celów.

Formalne struktury – określenie: zasad na jakich ma funkcjonować dana organizacja esportowa oraz kto i za co ma w niej odpowiadać. W tym wypadku, formalizacja nie dotyczy więc bezpośrednio rejestracji działalności (chociaż trzeba pamiętać, że jeżeli chcecie zatrudniać zawodników, to musicie podpiąć taką organizację pod jakiś podmiot gospodarczy).

To tyle na początek naszej przygody z definicją OE. Dalej, jest to trochę bardziej skomplikowanie. Wyróżniamy następujące podziały organizacji:

Organizacje formalne:

 1. Sektora prywatnego – przedsiębiorstwa, które funkcjonują na rynku zorganizowanym oraz hierarchicznym, nastawione na osiągnięcie maksymalnego zysku.

2. Sektora publicznego – wszelkie organizacje (np. urzędy, władze miast) działające na dynamicznym, nowatorskim, choć często zbiurokratyzowanym rynku cechującym się także swobodą relacji i konkurencją.

3. Sektora pozarządowego – organizacje społeczne (np. spółdzielnie konsumentów czy producentów), non-profit, fundacje, organizacje pozarządowe, ogółem stowarzyszenia pomagające potrzebującym, nie zorientowane na zysk, mające misję pomocowo- polityczną, społeczną, kulturową, środowiskową itp. W swoich szeregach zrzeszają pracowników oraz wolontariuszy, nie podlegając zewnętrznej kontroli.

Obstawiam, że większość z was nie będzie miała styczności z tymi formami w esporcie – przynajmniej nie będą one tak czyste, jak wynika to z samej definicji. Jeżeli będziecie szukali sponsorów, to najprawdopodobniej spotkacie się z sektorem prywatnym, który na chwilę obecną jest w stanie zapewnić najlepsze warunki do rozwoju tego typu projektów.

Organizacje nieformalne:

1. Powstają w wyniku często spontanicznego zrzeszenia się ludzi w zespół/grupę/stowarzyszenie, w celu wzajemnej współpracy i komunikowania się. Są one mniej lub bardziej trwałe czy legalne.

Tego się trzymamy na samym początku tworzenia organizacji esportowej. Ma to związek z faktem, że wasza org będzie najprawdopodobniej amatorskim tworem. Dzięki takiemu podejściu, będziecie mogli przećwiczyć wiele elementów, które jeżeli się sprawdzą, wykorzystacie w przyszłości przy innych projektach o charakterze bardziej formalnym. Jeżeli nie, to chociaż nie będziecie musieli męczyć się z księgowością przy obrotach -50 zł na miesiąc.

Organizacje totalne:

1. Mogą funkcjonować w dowolnym sektorze oraz mieć różne cele. Ich istota polega na odgrodzeniu uczestników fizycznie (poprzez ogrodzenia, siły porządkowe, poważne sankcje itd.), ograniczając ich życie tylko do tej określonej organizacji.

2. Do nich zalicza się np. więzienia, obozy jenieckie w czasie wolny, obozy koncentracyjne, okręty wojenne, szpitale, szkoły z internatem itd.

Tego raczej też nie uświadczycie, chyba że rito albo volvo wprowadzi kołchozy dla cheaterów lub wpadnie do was urząd skarbowy z wizytą.

W początkach prowadzenia własnej organizacji esportowej, powinniście skupiać się więc na prowadzeniu organizacji nieformalnej oraz na sektorze prywatnym.

 

Cele w organizacji esportowej

Mówiąc o organizacji, należy zawsze określić cele, jakie będziemy chcieli zrealizować podczas okresu jej funkcjonowania. Jeżeli bierzemy pod uwagę zakres od miesiąca do kilku miesięcy – to możemy sobie darować jakiekolwiek próby tworzenia organizacji. Jej działanie ma nam przynieść wymierne korzyści dopiero po okresie, 6 miesięcy/rok/kilku lat. Wiele osób popełnia ten błąd, decydując się na stworzenie organizacji, po czym rezygnuje z jej dalszego prowadzenia, bo nie przynosi im ona korzyści po kilku miesiącach działania.

Drugi ważny aspekt, to zapewnienie stabilnego finansowania organizacji. Bynajmniej nie oznacza to wydawania pieniędzy na drużyny, które reprezentują waszą organizację. Tak jak już powiedziałem to wcześniej, głównym celem istnienia organizacji esportowej, nie jest sponsorowanie drużyn (jak chcecie mieć sponsora, to piszcie do firmy, która byłaby tym zainteresowana). Organizacja ma się utrzymać, co pozwoli jej na dalsze promowanie poszczególnych zespołów lub graczy. W pierwszej kolejności, organizacja ma więc za zadanie zdobyć środki na własne utrzymanie (strona, pracownicy, reklama, serwery itd.), a dopiero w następnej, jeżeli zdobędzie odpowiednie nadwyżki funduszy, może rozdzielić je na poszczególne dywizje.

Tworząc własną organizację esportową, należy pamiętać, że powinny zarządzać nią osoby, które posiadają chociaż podstawową wiedzę, dotyczącą tematów biznesowych. Oznacza to tyle, że Janek lat 15, nie powinien prowadzić całego tego cyrku, jeżeli nie orientuje się w temacie wydawania i zarabiania zgromadzonych pieniędzy (jak ma konto w banku to już jest cud).

 

Problemy w organizacji esportowej

W trakcie prowadzenia własnej organizacji esportowej, natkniecie się na wiele utrudnień, z którymi będziecie musieli sobie poradzić. Największe problemy z jakimi przyjdzie się wam borykać, to moim zdaniem:

  • Określenie celów istnienia organizacji esportowej.
  • Przygotowanie planu działania na najbliższe kilka lat.
  • Pozyskanie pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje.
  • Zdobycie funduszy na prowadzenie działalności.
  • Wydawanie pieniędzy w racjonalny sposób.
  • Rozwój kanałów w social mediach.

W następnych artykułach omówię te elementy. Nie spodziewajcie się jednak podania wam na tacy tego, jak poradzić sobie bezpośrednio z tymi problemami. Po pierwsze, każda organizacja jest inna i jej problemy można rozwiązać na wiele sposobów – tylko od nas zależy, który wybierzemy i który z nich okaże się najbardziej odpowiedni. Po drugie, nie narodził się chyba jeszcze nikt, kto miałby sprawdzony sposób na stworzenie dochodowej, gamingowej organizacji esportowej w naszym kraju (nie liczę Cybersportu/ESL, bo to kompletnie inny rodzaj organizacji esportowej).

 

Źródła:

[1] https://mfiles.pl/pl/index.php/Organizacja

RDV

Właściciel bloga Ingaming. Kiedyś orędownik esportu, dzisiaj fan gier single player oraz seriali i komiksów.